Al diàleg ‘Fedre’, de Plató, Sòcrates ja deia que “l’invent de l’escriptura farà perdre la memòria i els joves d’Atenes no podran memoritzar els bells cants dels poetes”. Una cosa semblant podem pensar que pot passar amb la implantació del món digital. Per saber com s’entrena, es reté i es practica la memòria hem anat a l’Institut del Teatre.

L’Alícia Puertas, professora de l’ESAD ( l’Escola Superior d’Art Dramàtic) explica algunes tècniques com la del “ladrillo”, provinent de l’Argentina. Es tracta de construir un mur amb les rèpliques del personatge amb la resta de companys, per familiaritzar-se amb les paraules. També explica que en el cas del text clàssic assenyala que “és bàsic entendre totes les paraules i recórrer al diccionari”.

Més referents audiovisuals que teatrals

L’Alícia descriu que les generacions més joves tenen referents més visuals que escrits, propi del consum habitual de continguts audiovisuals. L’exercici diari de tècniques per memoritzar un text permet activar i treballar la memòria, una capacitat que ens pot ser molt útil en moltes activitats diàries.