El Media-TIC serà la seu de les noves empreses de la informació (Tecnologia, Informació i Comunicació). L’edifici de Cloud-9, el despatx d’Enric Ruiz-Geli, és una proposta de construcció per a les empreses del futur, que vol assolir un consum energètic el més baix possible. Ruiz-Geli i el seu equip proposen una arquitectura que té en compte els temes mediambientals més importants del moment. Alhora, la seva formació al costat de grans escenògrafs i dramaturgs contemporanis fa que els seus edificis siguin molt més que una solució tecnològica: volen trobar un equilibri real amb el medi.


  • Ubicació: carrer de Roc Boronat, 117 (el Parc i la Llacuna del Poblenou)
  • Any de construcció: 2010
  • Arquitecte:  Enric Ruiz-Geli