Des del Patronat Municipal de l’Habitatge i altres institucions municipals s’ha intentat sempre realitzar habitatges equiparables als del lliure mercat. Els concursos que han convocat han estat capaços d’atraure propostes que respecten els pressupostos i, alhora, presenten solucions funcionals i innovadores. A Can Travi trobem un bloc d’habitatges per gent gran amb una planta flexible, mentre que a l’Illa Fòrum veiem una planta compacte amb un balcó que se li poden donar funcions ben diferents.