El fons documental de la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) passa a formar part de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona després que l’entitat ha donat més de 300 documents de diferents formats. Cronològicament comprenen el període entre el 1972 i el 2007 i ajuden a explicar la història d’aquest referent del moviment veïnal, que l’any vinent farà 50 anys.

En total són 91 caixes amb publicacions, actes, llibres de comptes i reculls de premsa. També hi ha 15 carpetes amb plànols i fotografies i un fitxer amb dades. La FAVB explica que el local de què disposa no permet preservar correctament la documentació ni tampoc és un espai adequat per poder consultar-la. Per això l’entitat ha signat un acord amb l’Ajuntament perquè l’Arxiu Històric de la Ciutat passi a gestionar el seu llegat.

El primer fons veïnal de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Per a l’arxiu la donació suposa incorporar un fons veïnal entre els fons privats que custodia. Abans de posar-lo a disposició de les persones interessades es farà un inventari dels documents, es digitalitzaran i es catalogaran en un dipòsit.

La donació s’ha formalitzat amb un acte de lliurament a la seu de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona en què ha participat el periodista i historiador dels moviments veïnals Marc Andreu. Ha impartit una xerrada amb el títol “Arxivar la memòria veïnal és guanyar la història”.