Un veí del Poble-sec ha investigat el fenomen del barraquisme a Montjuïc i ha determinat que les 30.000 barraques que es calcula que hi havia a la muntanya entre els anys 40 i 60 es distribuïen en 14 zones. Fruit d’aquesta recerca, en Jordi Lladó ha elaborat un nou mapa de barraques que ha compartit a les xarxes socials amb l’objectiu de fomentar l’orgull de pertinença al barri.

Quatre zones més de barraques al mapa

L’esquema de la distribució dels habitatges l’ha pogut elaborar gràcies a mapes fets pels habitants de la muntanya d’aquella època i a partir d’estudis i tesis doctorals sobre el tema. Tot i que ja existien mapes en què s’especifiquen les barriades d‘habitatges autoconstruïts a Montjuïc, aquest veí ha conclòs que hi havia com a mínim quatre zones més referenciades. Les ha plasmades en un nou mapa que considera el més precís fet fins ara.

Les xarxes, un vehicle per fomentar l’orgull poble-sequí

El Jordi Lladó és dissenyador gràfic i resideix al Poble-sec des de fa uns anys. També és l‘impulsor de l’escut poble-sequí que ja es pot veure en forma de domàs a molts dels balcons del barri. Lladó està al darrere del perfil @OrgullPoble-sequí que té presència a diverses xarxes socials i amb el qual vol fomentar l’orgull de pertinença al Poble-sec.