L'Ignasi Catalan és una figura important per a la història de Nou Barris. Va ser un dels líders veïnals que va reunir els barris del districte actual contra el pla urbanístic de Porcioles. I, a més, va ser el creador del nom de Nou Barris. Tot va sorgir mentre buscava un títol per al butlletí veïnal. IGNASI CATALAN “Butlletí informatiu de l’Associació de Veïns del Sector de Vallbona – Torre Baró – Trinitat, no té ganxo això, no arribarà a la gent. Llavors jo vaig comptar els barris que afectava aquesta zona, la Trinitat Nova, Torre Baró, Vallbona, Prosperitat, etc. I vaig comptar-ne nou. Llavors va ser quan vaig posar en el butlletí primer que van fer Nou Barris.” Als any 80 l’Ajuntament adopta el nom de la publicació per batejar el nou districte, l’únic creat sense un nom de població concret, ja que aplegava terrenys de Sant Andreu i d’Horta. IGNASI CATALAN “L’Ajuntament va agafar lo més fàcil. Aquí hi ha una associació que es diu 9 Barris que abraça tota la zona d’aquí dalt: Nou Barris. Perquè ho van fer, no ho sé. El cas és que ha esdevingut Nou Barris.” Amb la creació de nous nuclis d’habitatges, actualment el districte de Nou Barris ha acabat tenint 13 barris.

Juntament amb altres activistes veïnals com ara Manuel Vital i Cirilo Poblador, Ignasi Catalan va fundar l’Associació de Veïns de la Secció Vallbona – Torre Baró – Trinitat. Aquests nous barris situats al nord de Sant Andreu estaven aleshores afectats per un pla urbanístic de l’alcalde Josep Maria de Porcioles que pretenia reordenar-los. Els veïns es van mobilitzar i el mateix Ignasi Catalan va poder fer sentir les seves protestes al plenari en què es debatia el pla, que finalment no es va aprovar.

Les mobilitzacions van anar acompanyades d’una publicació per difondre els avanços i les reivindicacions dels barris: era la ‘Hoja informativa de la Associación de Vecinos del sector de Vallbona – Torre Baró – Trinidad, que comprende también los barrios de Verdun, Roquetas, Prosperidad, Canyelles y Ciudad Meridiana’. Un nom que Ignasi Catalan va considerar massa llarg i poc pràctic, així que va comptar els barris afectats i va decidir que el butlletí es diria dels ‘Nou barris’.

El 1980 es va configurar el nou mapa dels districtes de la ciutat, basant-se en criteris de geografia, història i la voluntat dels habitants de la zona. En el cas de Nou Barris, va tenir preferència aquest últim i l’Ajuntament va adoptar el nom proposat per Ignasi Catalan. Calia dotar de personalitat el que fins llavors es coneixia com els Barris del Nord, perquè es trobaven al nord de Sant Andreu. I tanta fortuna va fer el nom d’aquell butlletí veïnal que actualment és el nom del districte, encara que ja no abasti nou barris, sinó 13.