Una imatge insòlita que no veiem des de feia 21 anys. El safareig del Parc del Laberint d'Horta, buit. Es tracta de la bassa més gran, amb nou metres de fondària. Ara, s'impermeabilitzarà per evitar que molts litres d'aigua es perdin cada dia. També s'està buidant el canal romàntic i la majoria de les fonts. LLUÍS CAPILLA, arquitecte tècnic de Projectes i Obres d'Espais Verds i Biodiversitat "De les 19 fonts que hi han buidarem unes 17 fonts i quedaran totes impermeabilitzades i correctament connectades a una nova xarxa." El conjunt de les fonts funcionen amb un sistema de recirculació que també s'optimitzarà. Tota l'aigua va a parar aquí, a les basses de regulació situades a la zona baixa del parc, que amb dues bombes retornen l'aigua al circuit. LLUÍS CAPILLA, arquitecte tècnic de Projectes i Obres d'Espais Verds i Biodiversitat "Les obres van començar el 14 de setembre si no recordo malament i hauran d'acabar al juny. És una feina molt meticulosa i és una mica treball amb bisturí. Tot el que s'ha de fer s'ha de fer molt manualment i amb poca maquinària grossa." En aquestes tasques també s'aprofitarà per reforçar amb encoratges aquest mur del jardí domèstic i aquest altra de la zona de manteniment on les obres avancen a bon ritme. Un mur que es va esfondrar i que amb la reconstrucció s'aprofitarà per crear alguns forats on puguin nidificar aus petites. Casualment, aquestes obres que tenen un cost de prop d'un milió d'euros, coincideixen aquest mes de novembre amb el tancament del Laberint d'Horta. Els jardiners estan plantant nous xiprers en una zona que estava deteriorada. Malgrat aquests petits treballs repartits per tot el parc, aquest espai verd continua obert als visitants. Amb aquestes obres es posa a punt un parc que l'any passat va rebre 232 mil visitants.

Buidatge de la gran bassa superior, el canal i les fonts

Durant els propers dies es buidaran pràcticament la totalitat de les fonts del Parc del Laberint d’Horta per impermeabilitzar-les. També es treballarà en la millora de la recirculació de l’aigua. Es tracta d’un circuit hidràulic tancat que en el futur serà més eficient perquè es canviaran els sistemes de control de grups de bombes de la recirculació i s’independitzaran els comptadors. Les obres s’allargaran fins al juny i tindran un cost d’un milió d’euros.

Un jardí amb molta història

El Parc del Laberint és el jardí més antic dels que es conserven a Barcelona i un magnífic exponent dels jardins neoclàssics del segle XVIII. Està disposat en tres nivells, inspirat en els jardins italians. L’Ajuntament el va obrir al públic el 1970 i en va fer una reforma integral, llevat dels elements arquitectònics, el 1994. Aquell any, però, no es va actuar en la xarxa hidràulica. Malgrat algunes actuacions puntuals en alguna font, encara no s’havia posat al dia tot el circuit d’aigua del parc.