Els alumnes de tercer de primària de l'escola Thau tenen una responsabilitat important. EMMA ALBIOL, alumna de tercer de primària "Cada matí dos giren els ous i a la tarda dos més. Els vam pesar i els vam posar aigua tèbia i va bé que la llum s'encengui i s'apagui a estones perquè no tinguin fred." Són alguns dels ous que han tingut aquest gall i aquesta gallina. Van néixer l'any passat a l'escola i els alumnes s'encarreguen de cuidar-los a ells i els pollets que han nascut. I de tot això n'aprenen molt, perquè fan activitats relacionades amb les aus des de totes les assignatures. BELÉN CASTILLO, mestra de educació visual i plàstica "Intentem absorbir tant com podem l'escenari que tenim. Partim sempre de l'observació al natural i fem diferents activitats sobre volum, color... Ara hem estat treballant el retrat a través dels ocells." MARC RIBES, alumne de tercer de primària "Hem fet aquests caps d'ocell com, per exemple, el de l'àguila pescadora i el del picot verd. Els hem fet amb fang i després els hem pintat." També mesuren els ous, resolen problemes, fan conferències i aprenen els noms de les aus en anglès. També tenen caixes niu al pati i fan dues excursions. NOEMÍ COLLDERAM, cap d'estudis d'educació primària "Ho viuen molt intensament i estan molt implicats. És un aprenentatge molt viu perquè ells són els protagonistes i, a més, tot el que té a veure amb el medi natural sempre els engresca molt." A més, fan de reporters i entre els alumnes i els mestres actualitzen un blog perquè ningú no es perdi ni un detall d'aquestes aus.

Els alumnes fan dibuixos al natural, mesuren els nius, escriuen redaccions i fan conferències, entre moltes altres activitats. I tot queda recollit a una llibreta de camp que té cada alumne i en un blog que actualitzen cada dia. Des de l’escola expliquen que és un bon mètode per motivar els alumnes i perquè se n’incrementi la implicació en l’aprenentatge.