Han començat els treballs per a la recuperació arquitectònica de les tres voltes patrimonials que hi ha al carrer de l’Argenteria. Els treballs consisteixen en rehabilitar algunes parts, però sobre tot, en la modernització i ordenació dels serveis. JOSEP M. COLL, director Llicències i Espai Públic de Ciutat Vella “Analitzar les parets i els sostres i restaurar-los, després el paviment no cal dir-ho doncs evidentment mirem que estigui en bones condicions i el millorem en el que sigui necessari. El tema més important a nivell d’instal·lacions és el tema de les instal·lacions de companyies que mirem d’ordenar-les.” Aquests espais, que daten de finals del segle XV, connecten carrers més amples amb d’altres més estrets. Els treballs s’aprofitaran també per millorar en la seguretat a la zona amb la instal·lació de nou enllumenat. JOSEP M. COLL, director Llicències i Espai Públic de Ciutat Vella “Estem valorant si posar algun detector volumètric de manera que tingui una llum habitualment és baixa però en canvi quan hi hagi algú que comenci a entrar en el pas fer la llum més forta de manera que sigui més segur o més agradable el passar-hi.” Aquests treballs tenen un pressupost de 90.000 euros i està previst que finalitzin a la primavera.

Les voltes patrimonials o passos coberts, com també es coneixen, són uns espais petits que connecten alguns carrers amples amb d’altres de més estrets. Al districte de Ciutat Vella hi ha 40 d’aquests passos i està previst anar rehabilitant-los tots. De moment ja s’han fet obres als quatre que hi ha al passeig del Born, i actualment s’està treballant en els tres del carrer de l’Argenteria. Els passos daten de finals del segle XV i els treballs que s’hi estan fent són bàsicament rehabilitar algunes parts físiques de parets, sostres i terra, i també modernitzar i ordenar els serveis de les companyies de telefonia i electricitat.