Segons l’Ajuntament, el ciment és una solució provisional ja que quan es tenen les peces de recanvi se substitueixen. Tot i això es treballa en un nou sistema que permeti tenir prou panots de reserva per resoldre les incidències en una sola actuació.