Aquesta via verda, impulsada pel Consell Comarcal del Barcelonès, està senyalitzada i es pot recórrer íntegrament amb bicicleta.