El circuit de varietats sempre ha tingut quelcom de revolucionari. Es tracten temes de sexualitat i política amagats sota el paraigua de l’entreteniment. No és estrany, doncs, que Monsieur Cactus, un dels projectes més obertament queer del panorama, comencés en format cabaret a la Galeria aDa del Raval.