‘Rivalidades crónicas’ és molt més que una descripció del que el futbol significa per a alguns aficionats. I no és un llibre de futbol. Jordi Brescó, autor del llibre, i Pau Riera, fotògraf i editor, han volgut posar de manifest la realitat socioeconòmica, cultural, política o religiosa d’algunes ciutats europees mitjançant els derbis futbolístics. El lector podrà endinsar-se en la realitat d’unes rivalitats que van més enllà de l’àmbit esportiu.

Rivalidades crónicas Jordi Brescó i Pau Riera

10 ‘Rivalidades crónicas’

Belgrad, Hamburg, Glasgow, Istanbul i, així, fins a 10 ciutats europees on apareixen 10 ‘Rivalidades crónicas’. Els viatges i les vivències han dut els autors a un aprofundiment de les relacions socials i esportives de mig Europa i els han servit per aprendre com l’esport, moltes vegades, és l’excusa de pertànyer a un col·lectiu. No hi ha cap ciutat espanyola perquè han volgut explorar realitats més llunyanes i endinsar-se en altres àmbits. Potser se les guarden per a un segon llibre perquè de derbis futbolístics, i de rivalitats, n’hi ha molts arreu del món.