L'esport que molts fan als casals abans de començar l'escola, ha de seguir practicant-se durant el curs. I les activitats extraescolars són un espai idoni perquè joves i infants en facin. Per això, enguany es vol que les beques arribin a més famílies, de manera que s'ha ampliat el ventall econòmic per poder accedir a les ajudes. A partir d'aquest any s'hi podran acollir aquelles famílies que dividint el ingressos que tenen per cada membre de la família no superin els 12.000 euros l'any. En total s'ha destinat una partida d'un milió d'euros, la mateixa quantiat que l'any passat. Aleshores, però, la meitat de les beques van quedar desertes per manca de sol·licituds. Ara esperen que se'n dupliqui la demanda. A partir de dilluns i fins al 28 de setembre es podrà accedir a aquestes subvencions, sol·licitant el formulari a l'entitat on es vulgui fer l'activitat esportiva. Cal que sigui en un dels 250 centres que l'Ajuntament ha homologat per tenir extraescolars de qualitat. "Un altre dels eixos d'aquest pla és l'esport en horari lectiu, per difondre un programa de promoció esportiva dirigit als mestres d'educació física d'infantil, primària i secundària en centres municipals com aquest." Precisament ahir es van presentar a 300 mestres la quarantena d'activitats que es promouran, que es poden trobar en aquesta guia, juntament amb tota l'oferta extraescolar.

La partida destinada a aquestes ajudes és d’un milió d’euros, la mateixa quantitat que l’any passat. El 2014, però, només es van concedir la meitat de les beques, 3.278, per manca de sol·licitats. Per això, des del Comissionat d’Esports volen fer extensiva aquesta campanya per accedir a les ajudes, que comença aquest dissabte 5 de setembre i acabarà el 28 d’aquest mes.

El requisit econòmic per accedir a les beques s’ha rebaixat. D’aquesta manera les famílies que poden sol·licitar una beca han de tenir un màxim de 12.000 euros de renda anual per membre familiar, és a dir, que dividint el total d’ingressos familiars per cada membre de la família, no se superi aquesta xifra. L’any passat era de 9.900 euros.

A part de les activitats extraescolars, la comissionada d’Esports, Marta Carranza, ha explicat que es vol impulsar l’esport en horari lectiu, entre el professorat d’educació física d’infantil, primària i secundària. Per això s’ha desenvolupat un programa d’activitats esportives “que els professors sols no podrien fer, i perquè posem a la seva disposició les instal·lacions esportives de la ciutat.” Carranza afegeix que són 48 activitats que també permeten fer conjuntament entre alumnes de diferents escoles, i que estan recollides en la guia esportiva del nou curs escolar.