Es queixen que l’augment de l’impost tindrà una incidència molt negativa sobre el teixit esportiu català, que concentra més de 15.000 entitats i comportarà, diuen, una pèrdua de competitivitat del sector per vendre fora de l’estat. Els representants de l’esport català asseguren que el proper pas és fer arribar el manifest al Parlament de Catalunya, al Congrés i al Consell Superior d’Esports.