L’aigua té una gran capacitat calorífica, és a dir, cal una notable aportació de calor per tal de fer augmentar un grau centígrad la temperatura d’un gram d’aigua. Presenta també una gran inèrcia tèrmica, per tant, s’escalfa o es refreda molt més lentament que l’aire o la superfície terrestre, una característica que fa que les grans extensions  d’aigua com els mars o els oceans actuïn com a reguladors de la temperatura de l’aire que els envolta.

Metodologia de l’experiment

Per tal de comprovar si un episodi curt d’altes temperatures era suficient per elevar la temperatura de l’aigua marina, però també la d’un estany de petites dimensions, a ‘El matí de Barcelona’ ens vam proposar com a repte el d’analitzar la temperatura superficial d’aquestes dues masses d’aigua abans i després d’uns dies de bonança. Per fer-ho es va emprar un termòmetre digital de canvi ràpid, que es va enfonsar aproximadament uns 50 cm dins de l’aigua.

Es va mesurar la temperatura el dia 8 de març – entre les 8 i les 9 h-,  i novament, el dia 13 de març la mateixa hora. Cal apuntar que l’episodi de bonança tèrmica – amb temperatures superiors a les habituals- va implicar temperatures màximes de fins a 22 ºC els dies 9 i 10 de març a l’observatori de meteorològic de l’agència estatal de meteorologia instal·lat a  la Vila Olímpica, pròxim a la zona on es van dur a terme els experiments.

Resultats

El 8 de març, abans de l’episodi de bonança, la temperatura superficial de l’estany petit del Parc de Diagonal Mar es trobava a 13,6 ºC,  i l’aigua del mar a l’espigó de la Mar Bella va marcar una temperatura de 14,2 ºC.

Dilluns 13 de març l’aigua de l’estany del Parc de Diagonal Mar havia guanyat 1,7 ºC, i es trobava a 15,3 ºC. L’aigua del mar, en canvi, pràcticament no havia variat i se situava a 14,3 ºC.

L’episodi breu d’altes temperatures, per tant, no ha estat suficient per alterar de forma significativa la temperatura superficial del mar. L’estany, en canvi, a causa de la poca profunditat (menys d’un metre), les dimensions reduïdes i volum d’aigua limitat,  ha experimentat un augment notable de temperatura superficial.