Dilluns, 23 d’abril, es va posar en marxa el protocol d’actuació per als episodis d’elevada contaminació atmosfèrica en fase d’avís preventiu de partícules en suspensió (PM10) a causa d’una intrusió de pols africana. Aquesta fase s’activa quan més d’una estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) supera el valor de 50 micrograms per metre cúbic de partícules i la previsió no indica una millora en els nivells.

María Garcia, portaveu de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire ha parlat a ‘El matí de Barcelona’, de betevé 91.0 fm dels efectes causats les partícules procedents del Sàhara i el Sahel, que aquests dies enterboleixen el cel de Catalunya. Ha destacat que aquestes partícules agreugen efectes que tenim, perquè se sumen al d’altres partícules contaminants que s’alliberen a la ciutat i l’entorn metropolità a causa dels vehicles de combustió, els creuers o les indústries. Es tracta, per tant, d’un efecte sumatori.

García ha recordat que les partícules saharianes són d’origen mineral,  més grans (PM10), i que per si soles no tindrien efectes tan nocius, però que al sumar-se a altres partícules generades per combustió generen problemes respiratoris i cardiovasculars.

Com ens afecten?

L’aire que respirem arriba als pulmons. Les partícules en suspensió dissoltes al l’aire es classifiquen en funció del seu diàmetre. Es parla de PM10 – de diàmetre inferior a 10 micròmetres-, PM2,5 – menors de 2,5 micròmetres-,  o partícules ultrafines.

Les més gruixudes mesclades a l’aire es queden als bronquis,  però les més petites són més problemàtiques pel fet que poden arribar als alvèols o fins i tot a la sang. Aquestes, per tant, són perilloses pel fet que arriben a l’aparell cardiovascular i poden causar mort prematures per infarts o ictus.

Segons García, alguns estudis relacionen l’increment de partícules en suspensió procedents del Sàhara amb l’augment de mortalitat.

Mesures permanents

Maria García ha demanat que les mesures haurien de ser permanents, és a dir, no només quan hi ha episodis de pol·lució. Les actuacions puntuals no són la solució ja que tan sols serveixen per mitigar la situació.

Millora de les condicions meteorològiques a partir de divendres

Els mapes del temps no anuncien, de moment, canvis significatius a curt termini. Les altes pressions continuaran implicant estancament atmosfèric i manca de vent fins a l’inici del cap de setmana a l’entorn metropolità. A partir de llavors, en canvi, l’aproximació d’una borrasca afavorirà les nuvolades i la possibilitat de xàfecs.

La intrusió sahariana es mantindrà en altura uns quants dies més, per bé que a poc a poc en tendirà a minvar la concentració. Els mapes anuncien que marxarà a partir de divendres, tal com es pot veure en el següent model de previsió de concentració de pols d’origen africà:

A continuació podeu escoltar l’entrevista sencera a María Garcia, realitzada a ‘El matí de Barcelona’, de betevé 91.0 dimarts al matí: