Durant la campanya de Nadal es va fer una prova pilot d’aquesta mesura. Llavors es va tancar el trànsit els dissabtes a la tarda i tots el diumenges. El districte ha valorat tan positivament els resultats obtinguts que ha decidit fer-la extenisva cada cap de setmana des del mes de març.