El Ramon treballa de comercial en una botiga d'informàtica. Cobra 1.100 €. L'empresa ja l'ha avisat que li augmentaran la retenció. Tot i això, assegura que no ha calculat com l'afectarà. RAMON IGLESIAS "En el meu cas em penso que no és de les més fortes. I com que em penso que això repercuteix en que els que més cobrin siguin els que més contribueixin, em sembla una mesura suficientment justa." Des d'aquest mes, l'IRPF augmentarà entre un 0,75% i un 7 en funció del salari. [entra postpo] D'aquesta manera, els mileuristes no ho notaran i els qui cobrin al voltant dels 1.200 només hi perdran 2 euros. Per als qui percebin 2.350 € la retenció s'incrementarà en 14 euros i per als qui arribin als 3.785, en 41. Els qui passin dels 8.500 euros, un 4% dels assalariats, pagaran 111 € més que fins ara. Més enllà de l'impacte que pugui tenir en els contribuents, els experts denuncien la manera com s'han fet les coses. Asseguren que els canvis en l'IRPF no s'han publicat mai al BOE. Tot i això, la pregunta fonamental és com afectarà el consum. JOSÉ MARÍA TOVILLAS, professor de dret financer i tributari de la UB "Por un lado hay algo positivo como es que Hacienda va a recaudar más dinero a través de los sueldos, salarios, etc. Pero el impacto negativo es que las personas van a retraerse de consumir." JORDI SANGENÍS "Si cobro menys a final de mes, està clar que gastaré menys, també, i l'economia tradarà més a reactivar-se." MÒNICA RICÓ "Hamburgueses, salsitxes i poc entrecot. Menys rap i més congelats." Segons alguns experts, l'augment de l'IRPF pot fer que molts contribuents consumeixin menys i que, per tant, disminueixi la recaptació a través de l'IVA. Per comprovar-ho, calculen, cladrà esperar un any.

L’augment de l’impost sobre la renda de les persones físiques aprovat pel Govern central s’aplicarà al llarg d’aquest 2012 i el proper 2013. Preveu increments d’entre el 0,75% per a rendes inferiors als 17.707,20 euros i del 7% a partir dels 300.000 euros.

Les persones amb uns ingressos mensuals al voltant dels 1.500 euros tindran una retenció de 14 euros, mentre que als que cobrin una mica més de 2.000 euros els suposarà una disminució de 40 euros. Els contribuents que es troben al tram més alt -amb una nòmina de 14.000 euros mensuals- tindran una rebaixa del salari d’uns 1.300 euros.

Tot i així, no sempre és fàcil calcular exactament la quantitat en què es veuran rebaixats els salaris, ja que per establir la retenció les empreses tenen en compte altres circumstàncies a banda del salari, com per exemple el nombre de fills.

Amb l’increment de l’IRPF durant dos anys, el Govern central preveu ingressar uns 4.000 euros.