empreses barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha obert una nova convocatòria de subvencions de fins a 8.000 euros per a cada empresa que contracti nou personal. El consistori destinarà 2M d’euros a fomentar la contractació d’unes 300 persones actualment en situació d’atur, especialment aquelles amb més dificultats d’inserció al mercat de treball, com el jovent, les dones o majors de 45 anys, les persones en situació d’atur de llarga durada i aquelles que es troben en situació de risc social.

El termini de presentació de sol·licituds és del 10 de maig i fins al 3 de novembre de 2023.

Els requisits per rebre els 8.000 €

Les empreses que contractin persones en risc d’exclusió amb contracte indefinit o no inferior a sis mesos podran rebre fins a 8.000 euros per a cada contractació, si la jornada és completa, o entre 2.000 i 6.000 euros si és parcial.

Si la persona contractada amb contracte indefinit és jove, major de 45 anys o dona, l’empresa rebrà 5.000 euros, sempre que sigui a jornada completa. Si la persona es trobava en atur de llarga durada, amb contracte indefinit i a jornada completa, l’empresa percebrà 6.000 euros.

Un màxim de 10 subvencions per empresa

Aquest tipus de programa incentiva la contractació estable, indefinits, així com prioritza les jornades completes. Cada empresa podrà rebre un màxim de 10 subvencions Crea Feina, un programa de Barcelona Activa que es va crear en el moment de pandèmia i des d’aleshores, 869 empreses han contractat 1.212 persones, amb una partida pressupostària destinada de 7M€.

Les persones contractades (més de la meitat dones i un terç joves menors de 30 anys) treballen majoritàriament en tasques d’atenció al públic, gestió, i manipulació. La majoria resideixen a l’Eixample, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó i Nou Barris.