L’atur a Barcelona torna a pujar al gener per quart mes consecutiu. Ara hi ha 64.794 persones inscrites a les llistes oficials, 1.269 més que al desembre. L’increment és el més marcat des de l’agost. D’acord amb les darreres dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, la taxa d’atur registral, amb dades fins al desembre, és del 7,93 %.

Si obrim la mirada i comparem les dades amb les de l’any passat, la situació és pitjor en termes absoluts. D’aquesta manera, es manté l’evolució negativa des de l’octubre, quan es va trencar la tendència històrica de millores que s’estava aconseguint en els darrers mesos. Al setembre, per exemple, es va assolir la millor dada en un mes de setembre dels darrers 16 anys.

Després de la crisi econòmica que va esclatar el 2008, la desocupació es va disparar fins a l’abril del 2013, en què va iniciar un descens. El 2020, però, l’atur va augmentar sobtadament coincidint amb la pandèmia de la covid-19, especialment durant el confinament. No va ser fins a un any després, el març del 2021, que va començar a baixar i a principis del 2022 es va estabilitzar.

Atur a Catalunya: el millor gener dels últims 16 anys

A Catalunya, l’atur també torna a pujar per quart mes consecutiu. A les llistes d’atur oficial hi ha ara 3.690 persones més que el mes anterior. En total, són 347.071 desocupats, la xifra més alta des del mes de març. La taxa d’atur, amb dades encara del quart trimestre del 2023, és del 8,97 %.

Tot i això, si analitzem la sèrie històrica, el nombre de parats oficials és el més baix en un mes de gener des del 2008, és a dir, dels últims 16 anys. En comparació amb l’any passat, la situació és moderadament millor: hi ha 4.573 aturats menys que ara fa un any.

L’atur puja a sis de cada 10 barris (dades del 2023)

Si ampliem la lupa, amb una anàlisi corresponent encara a les dades del mes d’octubre, l’atur puja a sis de cada 10 barris de Barcelona (58,9 %) en comparació amb el mes anterior. En concret, a 43. Les dades més negatives les trobem al Raval, amb un augment del 0,5 %. En canvi, la situació només ha millorat a 16 barris (22 % del total) i ho ha fet amb percentatges força baixos, del -0,1 i -0,2 %. Si ho comparem amb l’any passat, la tendència també és globalment negativa: la situació és pitjor a 46 barris i només sis milloren.

Si deixem de banda l’evolució i analitzem la fotografia de l’octubre, Ciutat Meridiana va tornar a ser el barri amb pitjors registres, com ha passat almenys des del gener. La taxa es manté per sobre de l’11 %, però empitjora en comparació amb el mes passat (11,5 % i 809 persones). També repeteixen per sobre del 10 % la Trinitat Nova (11,1 %), la Trinitat Vella (10,7 %) i Vallbona (10,4 %), amb augments d’entre el 0,2 i el 0,3 %. Tot i això, si ho comparem amb l’any passat, la situació s’ha mantingut estable.

Tal com es veu al mapa, a l’altre extrem repeteix altra vegada Pedralbes, que té la taxa més baixa de la ciutat. És del 2,6 %, una xifra que torna a millorar aquest mes en comparació amb el setembre (-0,1 %) però que, en canvi, empitjora en relació amb el 2022. També es mantenen al podi dels barris amb menys desocupació Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes i Sarrià, que se situen al 2,8 %.

La taxa d’atur permet analitzar el nombre de parats que hi ha en un territori en proporció amb la població de 16 a 64, és a dir, els qui estan en edat de treballar. Per això, tot i que Pedralbes és el barri amb la taxa més baixa, no és el que té menys aturats (182). A la Clota només hi ha 16 persones en edat laboral apuntades a les llistes de desocupats. A l’altra banda de la balança, el barri que concentra més demandants d’ocupació en xifres absolutes torna a ser el Raval, amb 279 inscrits a l’atur.