Mercabarna vol fer així un pas més en la seva política contra el malbaratament alimentari

. Per això, ha elaborat el Pla estratègic d’aprofitament alimentari, que s’inicia amb la signatura d’un manifest, el qual ha estat firmat per la regidora de Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona i presidenta de Mercabarna, Montserrat Ballarín; el president de l’Associació de Concessionaris de Mercabarna (Assocome), Joan Llonch; el president del Gremi de Majoristes de Fruites i Hortalisses de Barcelona, Jaume Flores; i el president del Gremi de Majoristes del Mercat Central del Peix de Mercabarna, Leandre Serra.

En aquest objectiu, Mercabarna va encarregar un estudi a la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha conclòs que es produïa un malbaratament alimentari de només el 0,5 % sobre el total de dos milions de tones d’aliments que es comercialitzen anualment, un percentatge molt baix, en comparació amb les xifres que es registren en altres mercats, però que Mercabarna considera massa elevada, tenint en compte els quilos que suposa.

L’estudi també ha pogut comprovar que els mesos d’estiu és quan es malmeten més productes, per culpa de les temperatures. Per això, un dels punts del Pla d’aprofitament alimentari és l’aïllament tèrmic dels punts de venda del mercat, que ja s’està realitzant a mesura que avancen les obres de modernització dels set pavellons del polígon alimentari.

Una de les altres accions destacades del pla és l’optimització del procés de gestió de residus al mercat central de fruites i hortalisses, on s’instal·larà un nou sistema de gestió de residus. Se substituiran els contenidors de matèria orgànica i rebuig comunitaris per uns d’específics per a cada empresa majorista del mercat. Aquesta recollida porta a porta afavorirà l’aprofitament alimentari, en portar un xip que permetrà comprovar el nivell de malbaratament. Està previst que el nou sistema estigui dissenyat a final d’any i a principi de 2017 es posarà en marxa una prova pilot.

A més, Mercabarna té previst construir la creació d’un centre d’aprofitament d’aliments, que contribuirà a aprofitar millor els aliments que queden fora del circuit comercial i augmentar la col·laboració amb les entitats dedicades a aquesta matèria. L’objectiu és que els aliments, abans d’esdevenir residus, siguin correctament triats i puguin ser lliurats a les persones necessitades. En aquest projecte s’integrarà el Banc dels Aliments, que ja col·labora amb Mercabarna des de 2002. En l’actualitat ja es donen més d’un milió de quilos l’any al Banc d’Aliments, cosa que ha permès arribar a un nivell de reciclatge del 72 %.