NÚRIA MARÍN, alcaldessa de l'Hospitalet "L'Hospitalet sempre ha intentat aprofitar les oportunitats, vam aprofitar l'oportunitat de treballar per desenvolupar la Gran Via, plaça Europa i en aquest sentit, hem anat desenvolupant un projecte, que és un projecte de ciutat"

L’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, ha afirmat que el municipi “sempre ha comptat amb el sector públic i privat, i ha intentat aprofitar les oportunitats” com la Gran Via per beneficiar els ciutadans. En el context de certificació de l’Hospitalet com a destinació de turisme esportiu, Marín ha destacat que la infraestructura hotelera de la ciutat dóna resposta tant al turisme de negocis com al d’oci.

El president del Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Clos, considera que fer un hotel a l’Hospitalet és una aposta “segura”, en oposició a la inestabilitat legal que hi ha en altres llocs, en referència a la suspensió de llicències que s’ha dut a terme a Barcelona. Clos ha assenyalat que la ciutat “aposta no només pel turisme de fires”, que “torna una mica a la Barcelona turística de fa anys enrere” i ha indicat que “la persona que dorm als hotels de l’Hospitalet també visita la Rambla i la Sagrada Família”.

Els futurs hotels es podrien instal·lar en uns terrenys afectats pel projecte de transformació de la Gran Via, concretament en el sector proper a l’Hospital de Bellvitge.