Es calcula que a Catalunya hi ha 70.000 persones que treballen al sector de la neteja. Més del 95% són dones i només una tercera part treballen a jornada complerta. La patronal proposa per al nou conveni un augment del 0,8%.