L’Agència Catalana del Consum (ACC) ha descrit el 2009 com un any “molt intens” de reclamacions dels consumidors. L’ACC atribueix l”increment del 41% de les queixes, amb un total de 15.000 denúncies, a la crisi econòmica i a un major coneixement entre els ciutadans dels drets del consumidor.

Per sectors, la telefonia i Internet són capdavanters en causar les reclamacions ciutadanes amb un 38% de les denúncies, seguits del transport amb un 17% i dels serveis de gas i llum amb un 9,6%. L’augment més destacat pel que fa a les reclamacions el protagonitza el transport aeri, que en el darrer any ha provocat més de 2.000 queixes. Bona part de les demandes dels usuaris se centren en les anomenades clàusules abusives.

100.000 reclamacions per l’apagada que va causar la neu
Durant la primera setmana d’apagada arran del temporal de neu, l’ACC va rebre 100.000 consultes, la majoria sobre com reclamar els perjudicis soferts. Tot i això, fins que no es resolguin els 10 expedients informatius oberts per la Generalitat, l’ACC només pot donar suport, informació i recomanacions.