Segons l’informe que ha presentat avui la UGT, en els primers sis mesos de 2011 s’han presentat 1.852 ERO a Catalunya, que han afectat més de 27.300 persones. Això vol dir que, cada dia, s’han presentat una mitjana de 15 expedients.

Els serveis i el metall són les activitats econòmiques més afectades pels expedients de regulació. I també ho són les empreses petites. Es calcula que el 56% del total  han estat presentats per empreses de menys de 10 treballadors.

L’estudi de la UGT indica també que el nombre d’expedients de suspensió s’ha reduït, però ha crescut el d’expedients de reducció. Per això, el sindicat denuncia que la reforma laboral no ha suposat cap millora de la flexibilitat interna de les empreses. Hi afegeix que, tot i que la majoria d’empreses han presentat ERO en una única ocasió, també hi ha 280 companyies (15%)  que han repetit.