La Generalitat ha definit el nou model de categorització del turisme rural amb l’objectiu d’ordenar i revaloritzar una oferta que ha experimentat un fort creixement els darrers anys a Catalunya. L’adopció del sistema per part de les cases rurals serà voluntària. D’entrada, seran els mateixos responsables de les cases rurals qui autoavaluran els seus serveis mitjançant un formulari web. Després, una entitat tècnica certificarà que les dades facilitades pel propietari són reals.

La iniciativa compta amb el suport de la Federació Catalana d’Agroturisme i Turisme Rural (CONCATUR) i la Confederació de Turisme Rural i l’Agroturisme de Catalunya (TURALCAT). Els presidents de totes dues organitzacions han participat en la presentació del nou sistema al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.