Les mesures per fomentar l’ocupació que l’Executiu català ha aprovat avui representen un increment del 41% del pressupost del Departament de Treball. I és que, a més dels Plans d’Ocupació Local, també es reforça la formació d’aturats amb 40 milions més, per formar unes 250.000 persones. El Govern flexibilitzarà, a més, els requisits per accedir a la renda mínima d’inserció, a la qual es destinen també més recursos.