L'aposta per fer les coses d'una altra manera va quedar clara des de principis dels anys 90, quan l'empresa Trèvol va incorporar la bicicleta per fer els repartiments. XAVI PALO, Cooperativa Trèvol El gir cap a la sostenibilitat els va convertir en pioners en el sector. Però l'empresa es va crear el novembre de 1984 com una cooperativa de missatgers on la novetat eren les condicions dels treballadors. I és que Trèvol va nèixer de la mà de cinc acomiadats d'una empresa de missatgeria que reclamaven millores laborals. Un projecte que iniciat amb pocs diners, però amb molta dedicació. XAVI PALO, Cooperativa Trèvol "És que l'origen és 4.000 pessetes, que és el capital que va posar, la seva aportació de moto i moltes ganes de demostrar sobretot a la gent que els havien acomiadat que hi havia una manera diferent de fer empresa i que podien funcionar igual o millor". 25 anys després ja no queda cap dels fundadors però la cooperativa no ha parat de crèixer. Ja són 42 socis, i a l'activitat de missatgeria s'hi afegeix ara el servei de neteja i la botiga de comerç just i de producció ecològica. XAVI PALO, Cooperativa Trèvol "La diversificació era per dues bandes, primer perquè viure només d'una activitat econòmica pot tenir els seus altibaixos.. a la missatgeria ens afecta molt tot el tema de noves tecnologies" // "i evidenment l'edat també hi fa. Els 25 anys de la cooperativa també els soporten les persones i no és el mateix quan comencen amb la mitjana d'edat d'un ecomissatger de 23-24 anys que no quan comences a tenir una edat". Per això la intenció de la cooperativa és continuar creixent per garantir valors com l'autogestió i la sostenibilitat i una bona jubilació per a tots els seus treballadors.