El turisme genera cada dia a la ciutat entre 18 i 22 milions d'euros de benefici. En el que més gasten és en allotjament: un 32%. En àpats es deixen un 25% del pressupost i les compres en suposen un 18%. No només se'n beneficien aquests sectors: un 25% del pastís va a parar a sectors directament no vinculats al turisme. Això és el que han generat els més de 18 milions de visitants que han passat per Barcelona el 2008. D'aquests, un 60% dormen a la ciutat, on s'hi estan una mitjana de gairebé tres nits. El 5% en apartaments turístics, la majoria a Ciutat Vella, on se n'han tancat uns 200 per no acomplir la nova normativa. Aquesta és la cara d'un informe elaborat per prop de 600 professionals de tots els sectors durant un any i mig. La creu és que també s'alerta dels conflictes relacionats amb la massificació de l'oferta que podrien derivar en un perjudici per a la qualitat de vida del ciutadà. Sobretot això passa a Ciutat Vella, on es concentra bona part de l'activitat turística de la ciutat. De fet, fins a un 30% de l'activitat està dedicada a l'hostaleria i al comerç. Però, precisament, l'informe també alerta que la gallina dels ous d'or es pot acabar. I recomana millorar la seguretat i la gestió de l'aeroport.