És habitual que les agències de qualificació, després de rebaixar la valoració del deute d’un Estat, apliquin la mateixa tendència a totes les administracions que en formen part. És per això que avui ho han fet amb 12 comunitats, diputacions i ajuntaments. No és el cas de la Generalitat de Catalunya, ara valorada amb A-, que no es revisarà fins als propers mesos.

L’octubre passat, Fitch va rebaixar d’AA+ a AA- la qualificació del deute de l’Ajuntament de Barcelona. Llavors ja va pronosticar una “perspectiva negativa” per a tot el deute espanyol, que ara es confirma i es manté.

La pitjor qualificació de crèdit del deute públic pot fer que l’Ajuntament hagi de pagar més interessos pels seus crèdits amb els bancs.