Una de les entitats que ofereix l’arbitratge és Catalunya Banc. La mesura es va posar en marxa a l’octubre i des de llavors tenen 2.060 casos sobre la taula. La majoria, però, correspon a gent gran que va contractar les participacions preferents sense saber què signaven. Justament aquesta entitat ha de tornar 32.000 euros a una parella de la Sagrera que van denunciar els fets davant els tribunals. Abans que se celebrés el judici, l’entitat va acceptar reintegrar-los el dipòsit.

Segons la normativa, al procés de mediació només s’hi poden acollir els petits inversors sense coneixements en banca. L’última paraula, però, la té l’entitat bancària, que és qui al final decideix qui s’hi pot acollir i qui no. Per això les associacions d’usuaris denuncien que la mesura és arbitrària. Reclamen una solució conjunta per a tots els casos.