MERCÈ BERENGUÉ, arquitecta "La seu del Col·legi d'Economistes té dos grans valors que venen donats per la posició de cap a la Gal·la Placídia i també com a peça de lligam d'unió entre els dos barris de Gràcia i Sant Gervasi. Partint d'aquest enclavament tan singular, treballem molt la transparència en la façana i sobretot l'organització de funcionament, col·locant tots els vestíbuls, tot el moviment de la gent en aquesta façana sud. Serà l'edifici d'alguna manera, com el mirall de la plaça." MIGUEL ROLDÁN, arquitecte "Les obres s'iniciaven formalment o efectivament el setembre de l'any passat i aproximadament el setembre d'aquest any estarem a la cota 0 i la previsió és acabar les obres l'abril de 2012".