El Xavier és veterinari. Quan va sortir de la facultat sabia fer radiografies i diagnosticar qualsevol animal, però li faltava aprendre a gestionar la seva empresa. XAVIER VALLS, copropietari de la Clínia Exòtics "Aprens a gestionar a partir d'assaig-error. Realment és molt complicat que un veterinari se'n surti en l'àmbit empresarial perquè no en tenim cap coneixement." Els professionals són autodidactes i reclamen la necessitat d'una especialització empresarial. Per ara, han de recórrer a assessors externs o assistir a cursos i conferències com la d'avui. PERE MERCADER, especialista de Veterinary Management Studies "Als veterinaris els costa molt calcular els costos de les coses. Quasi sempre, l'error el cometen perquè cobren les coses a un preu que ni tan sols cobreix els seus costos." Segons els experts, la manca de formació porta molts professionals a fixar preus excessivament baixos. Alguns no tenen en compte aspectes com l'amortització dels aparells o la despesa que suposa els sous dels treballadors. Un altre dels problemes que tenen és que és un sector amb molta competència. Per això proposen que es reguli el nombre de persones que estudien la carrera a les universitats.