La reforma se centra en tres punts: el primer fa referència a un nou contracte per a joves. L'han anomenat contracte per a la formació i l'aprenentatge i va dirigit a aquells que tinguin menys de 25 anys. Tot i això, i tenint en compte les circumstàncies, fins a l'any 2013 també s'hi poden acollir els menors de 30 que no tinguin qualificació professional. El contracte s'inspira en el sistema alemany, durarà un màxim de dos anys prorrogables a tres, i inclou un mínim del 25% de la jornada per a formació. El treballador conservarà tots els drets laborals i de protecció social i els empresaris rebran bonificacions. El segon punt de la reforma va dirigit a protegir els aturats de llarga durada. Es prorroga sis mesos el pla Prepara, que preveu una ajuda de 400 euros i itineraris de reinserció laboral. L'últim i potser el més polèmic dels punts és el de la suspensió durant dos anys l'obligatorietat de fer indefinit el treballador que faci més de dos anys que està a l'empresa o encadeni quatre contractes temporals. El PP ja ha dit que derogarà aquest punt si arriba a La Moncloa.

Quan falten menys de dues setmanes perquè es dissolguin les cambres i només dos mesos perquè se celebrin eleccions, avui s’ha convalidat al Congrés l’última reforma laboral de la legislatura.

El govern de Zapatero l’ha pogut tirar endavant gràcies a l’abstenció del PP, CiU i Coalició Canària. La iniciativa culmina un any de reformes en el mercat de treball. En concret, persegueix estimular la contractació, sobretot dels joves, i pal·liar els efectes de la desocupació, tenint en compte que cada vegada hi ha més aturats de llarga durada.