A partir de l'1 d'octubre la nova tarifa social de l'aigua permetrà als usuaris amb pocs recursos beneficiar-se d'un descompte. La mesura està destinada als jubilats de més de 60 anys i les famílies a l'atur. Amb tot, la rebaixa només suposarà un estalvi per família de prop d'un euro cada tres mesos. Per aconseguir aquest petit descompte, l'única exigència és que els beneficiaris no superin els nou metres cúbics mensuals d'aigua per persona, un límit que amb un consum normal és molt dífícil de superar. Els ciutadans que responguin al perfil de beneficiaris podran sol·licitar des d'aquesta setmana acollir-se a la tarifa social. LLEONARD CARCOLÉ, director de l'Agència Catalana de l'Aigua "En la mesura que un no se cenyeixi a aquest règim de consum, és quan no és aplicable aquesta mesura, perquè pretenem no perdre la vocació de l'entramat del cànon quant al foment del consum responsable."