Són immigrants que tenen un nivell de qualificació alt, fet que els converteix en un actiu molt important. A més, segons l’estudi, Catalunya ha tingut més capacitat d’atraure estrangers procedents d’aquests països occidentals que la resta d’Espanya.

Aquest fenomen contrasta amb el fet que molts joves catalans emigrin cap a altres països per trobar-hi feina, ja que Espanya supera el 40% d’atur juvenil.