pis, cartell, balcó
Foto: Leo García Mendez

(ACN) Dos de cada 10 catalans destinen més de la meitat dels ingressos a l’habitatge, segons l’enquesta Òmnibus, del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), publicada aquest dimarts. Un 18 % hi destina entre un 50 i un 75 % i un 3 % de catalans, més del 75 %. A un 40 % li suposa entre un 25 i un 50 % del sou i a un 23 %, menys d’un quart. Només un 3 % no hi destina res.

Una altra dada que aporta el CEO és que més de la meitat dels catalans enquestats afirmen viure en pisos de propietat. Un 33 % ho fan en llars ja totalment pagades, un 21 %, amb hipoteca i un 4 %, heretada. El 37 % dels catalans enquestats paguen lloguer.

El 20 % preveu tenir problemes d’impagament

Finalment, un de cada cinc habitants preveu tenir problemes per fer front a les despeses —lloguer, hipoteca o comunitat— de casa seva. Un 70 % veuen poc o gens probable trobar-se amb l’impagament.

Per a l’enquesta es van fer 1.200 entrevistes personals domiciliàries a la població de més de 18 anys resident a Catalunya. El treball de camp es va realitzar entre el 14 de juny i l’11 de juliol del 2022.

Actituds sexuals molestes en l’oci nocturn

Una altra dada que revela l’enquesta del CEO és que un 51 % dels catalans creuen que les actituds molestes de caire sexual són habituals o molt habituals en l’oci nocturn. Un 38 % considera que es produeixen “sovint o molt sovint” tocaments sexuals no desitjats i un 27 % creu que es fan tocaments sexuals per la força habitualment.

D’altra banda, un 21 % creu que sovint es produeixen intents de violació. L’enquesta també evidencia que les dones perceben major risc d’inseguretat de nit que els homes. Sobre una escala de 10, les dones pateixen un risc de 5,8 de mitjana de patir un robatori, de 5,7 una agressió i de 5,5 una agressió sexual. En canvi, els homes tenen la percepció d’inseguretat molt més baixa: un 3,2 pel que fa a la por de patir un robatori, un 2,9 una agressió i un 1,4 una agressió sexual.