Barcelona ha obtingut la certificació de Destinació Turística Intel·ligent (DTI) per l’accessibilitat, la interacció i la integració de la seva infraestructura tecnològica per ser una destinació turística innovadora. Aquesta distinció, atorgada per la Societat Mercantil Estatal per a la Gestió de la Innovació i les Tecnologies Turístiques (Segittur), ha analitzat 97 requisits i ha tingut en compte 261 indicadors.

L’anàlisi valora tant l’experiència dels turistes com l’impacte que té en la població resident, i només s’obté la certificació quan el grau de compliment arriba al 80 %. A més, la certificació DTI caduca cada dos anys, de manera que està sotmès a una avaluació periòdica que obliga a mantenir els estàndards de qualitat.

“L’aposta per ser un referent en matèria de tecnologia i innovació reverteix positivament en tots els sectors econòmics de la ciutat“, ha declarat Jordi Valls, tinent d’alcaldia d’Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme. Ha destacat la “col·laboració publicoprivada” per assolir aquest certificat i l’impuls de “polítiques de redistribució dels beneficis del turisme”, així com la “protecció del patrimoni natural i cultural”.

Vuit destinacions espanyoles amb la certificació

Barcelona comparteix aquest assoliment amb sis ciutats més de l’estat, tot i que és l’única de Catalunya. Bilbao, Benidorm, Donostia, Gijón, Màlaga, Tenerife i Santander també tenen el certificat DTI. Barcelona forma part d’aquesta xarxa des del 15 d’abril de 2021. Aquest mateix any, l’indicador Environmental Labels and Schemes de la Unió Europea va situar Barcelona com la regió europea amb més allotjaments sostenibles, doblant la puntuació obtinguda per Estocolm.