LAIA ORTIZ, tinenta de Drets Socials "Ja hem iniciat expedients sancionadors a partir de denúncies concretes en què no hi havia el protocol d'informació. Però entenem que una instrucció que no hi ha cap altre ajuntament que l'hagi fet el que garanteix precisament és que es confirmin aquestes sancions perquè no es tracta només que s'anunciï que s'obren expedients, ara en tenim uns 600 de registrats que podrien incomplir amb els ajuts." "Emplaçar ara a la Generalitat que compleixi amb la seva part. Ara som els Ajuntaments en solitari els qui iniciem els expedients sancionadors i impulsant convenis. La llei diu que cal que hi hagi convenis amb les subministradores. Entenem que tindria molt més sentit que fos la Generalitat qui impulsés convenis."

Amb aquesta instrucció, el govern municipal deixa palesa “la ferma voluntat de fer complir la Llei contra la pobresa energètica, malgrat l’actitud immobilista i poc col·laboradora que han mostrat algunes companyies, i la lentitud amb què la Generalitat l’està desplegant”, ha assegurat la tercera tinenta d’Alcaldia, Laia Ortiz.

Segons la instrucció municipal, les empreses subministradores han d’informar els usuaris dels drets que tenen en qualsevol avís que els facin arribar per impagament i comunicar-los les tarifes socials, ajudes o mecanismes de mediació de què disposin.

A més, les empreses hauran d’informar mensualment a l’Ajuntament dels casos d’impagament de factures perquè es puguin activar mecanismes preventius i d’ajuda en els casos de vulnerabilitat econòmica. I no podran tallar cap subministrament sense un informe previ dels serveis socials.

Per acabar, la instrucció recull que les companyies tenen l’obligació de signar convenis o acords amb el consistori que vagin en aquesta direcció i preveu multes de fins a 3.000 euros per a aquells que s’hi neguin. Per Ortiz, es tracta d’una mesura coercitiva ja que “no pot ser que girin l’esquena a una situació que és creixent a la ciutat i afecta més d’un 10 % de la població”.

Proposta de conveni marc

Per aplicar aquesta normativa, l’executiu municipal ha elaborat aquesta proposta de conveni que ara faran arribar a les companyies subministradores de serveis. El document preveu la condonació del deute a les persones i famílies que no poden pagar les factures per manca de recursos econòmics. També obliga les empreses a reduir la tarifa i la potència contractada als clients que tinguin una situació de vulnerabilitat econòmica acreditada i les insta a promoure més descomptes i tarifes socials.

Una iniciativa pionera

Segons el govern municipal, l’Ajuntament de Barcelona és el primer que desenvolupa i aprova una instrucció com aquesta. És per això que l’executiu de Colau convida la Generalitat a “fer-se seva la proposta”, ja que per Laia Ortiz, “això donaria empara a molts municipis que no tenen capacitat per negociar convenis bilaterals amb les subministradores”.