Les entitats financeres no podran cobrar comissions per retirar diners en efectiu per finestreta a les persones majors de 65 anys o a les persones amb discapacitat del 33 % o superior. La mesura, que es va anunciar fa uns dies, ha entrat en vigor aquest dijous després de publicar-se al BOE.

El Govern espanyol ha modificat el decret llei i ha afegit aquesta clàusula per la qual els bancs “no podran establir comissions per a la prestació del servei de retirada d’efectiu per finestreta quan es tracti de persones majors de 65 anys o amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33 %”.

S’amplien mesures per als deutors hipotecaris en risc de vulnerabilitat

També s’ha ampliat el marc preventiu per alleujar la situació dels deutors hipotecaris en risc de vulnerabilitat. Concretament, el Govern ha elevat fins als 38.000 euros el llindar de renda anual per poder accedir al Codi de bones pràctiques per a deutors en risc de vulnerabilitat.

Així mateix, s’amplia fins al 2024 la suspensió de totes les comissions per amortització anticipada de crèdits hipotecaris a tipus variable i la conversió a tipus fix i s’amplia la gratuïtat de les conversions de tipus variable a mixt.