Un de cada tres aturats que hi ha a Barcelona és major de 40 anys i fa més de 12 mesos que està sense feina. A aquest col·lectiu va adreçat, en especial, el nou pla de l'Ajuntament. Es volen crear 1.300 nous llocs de treball amb ajudes a les empreses. La novetat és que, si el contracte inicial de 6 mesos s'allarga un any més, rebran encara més diners. És el que s'ha batejat com a bo compromís. En total s'hi destinaran 22 milions d'euros. Les empreses que contractin majors de 40 anys amb atur de llarga durada tindran un incentiu de 5.000 euros. Si amplien el contracte a 18 mesos, rebran un bo de 10.000 euros més. La mesura també inclou els aturats en risc d'exclusió social. Qui en contracti tindrà 6.000 euros d'ajuda, que podrà créixer 12.000 euros més si el contracte arriba a l'any i mig. A banda, l'Ajuntament preveu contractar, amb 9.000 euros cada un, 200 aturats amb dificultats per entrar al mercat laboral que rebran formació específica. XAVIER TRIAS, alcalde de Barcelona "És un programa amb vocació de permanència. Fem un pas endavant d'aquests que jo crec que ens poden ajudar a canviar les coses a la nostra ciutat". La mesura s'ha presentat aquest matí als principals agents socials i econòmics de la ciutat. Hi podran participar les petites i mitjanes empreses de l'àrea metropolitana. No es podran fer més de 5 contractes per empresa i s'evitarà que representin el 50% de la plantilla. SÒNIA RECASENS, tinenta d'alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació "Dones liquiditat a l'empresa, dones sortida laboral a una persona, incentives la creació d'un lloc de treball, jo crec que hem trobat un encaix molt global." El pla es posarà en marxa a l'octubre amb la intenció d'allargar-lo durant dos anys en funció del ritme amb què es vagin signant els nous contractes.

El consistori, que ha batejat el pla com a bons compromís, donarà un primer incentiu a les petites i mitjanes empreses de l’àrea metropolitana d’entre 5.000 i 6.000 euros i, si el contracte s’allarga fins als 18 mesos, es podrà rebre un altre complement econòmic. Aquesta ampliació és el denominat bo compromís, al qual les empreses s’hi podran acollir per guanyar liquiditat. El bo es podrà descomptar directament a través de La Caixa, però serà requisit imprescindible ampliar el contracte dels nous treballadors.

En el col·lectiu dels aturats majors de 40 anys i que fa més d’un any que no tenen feina es preveuen crear 840 nous contractes. A les empreses que ho facin se’ls donarà un incentiu fix de 5.000 euros i, si amplien el contracte de 6 a 18 mesos, es podran acollir a un bo compromís de 10.000 euros més. En el col·lectiu d’aturats amb risc d’exclusió social (perceptors de renda mínima d’inserció, víctimes de violència domèstica, interns en llibertat condicional o exreclusos…) està previst generar 300 nous contractes que rebran un primer incentiu de 6.000 euros. Si el contracte s’allarga a 18 mesos, es podran acollir a un bo compromís de 12.000 euros més.

El consistori també preveu contractar 200 aturats més amb dificultats d’entrar al mercat laboral, els quals entraran en plans de formació i capacitació durant sis mesos per poder-los reinserir després amb més facilitat. Per aquest col·lectiu, l’Ajuntament ha reservat 9.000 euros per contracte amb una partida total d’1,8 milions d’euros. El pla busca la implicació de les entitats del tercer sector per gestionar la bossa de contractes dels aturats en risc d’exclusió social i els que s’acolliran als plans de formació municipals.

Les empreses que s’acullin al pla no podran superar els 250 treballadors. A més, no podran fer més de cinc contractes i aquests no hauran de superar el 50% de la plantilla. Com a requisit, el consistori també demanarà que no es cobreixin places que s’hagin amortitzat en els últims sis mesos. “Dones liquiditat a l’empresa, dones sortida laboral a una persona, incentives la creació d’un lloc de treball, jo crec que hem trobat un encaix molt global”, ha defensat la tinenta d’alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació, Sònia Recasens. Els primers contractes està previst que se signin a l’octubre.