les dades

Les dades de les desigualtats

Coneix el preu de lloguer a cada barri, la taxa d’atur, l’índex de pobresa energètica, els resultat de les proves de competències bàsiques o l’estat de la salut mental a la ciutat. Consulta les dades en cinc grans àrees [economia, habitatge, ensenyament, salut i consum]

Economia

[1]Enquesta sociodemogràfica 2017 / Ajuntament de Barcelona [població aturada / població activa] *100
[2 ]Enquesta sociodemogràfica 2017 / Ajuntament de Barcelona [llindar de pobresa = 11.520 euros nets anuals per llar]
[3]Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona [renda familiar disponible / índex RFD = 100]
[4 ] Enquesta sociodemogràfica 2017 / Ajuntament de Barcelona

Habitatge

[1] Dades 2n trimestre 2019 – Dpt. Estadística Ajuntament de Barcelona / font: Incasòl (Generalitat de Catalunya)
[2] Enquesta sociodemogràfica 2017 / Ajuntament de Barcelona
[3] Enquesta sociodemogràfica 2017 / Ajuntament de Barcelona
[4]Informe 2017 de la Unitat contra l’Exclusió Residencial / Ajuntament de Barcelona

Ensenyament

[1] Oportunitats educatives 2016 de l’Institut Infància i Adolescència / font: Consorci d’Educació de Barcelona
[2] Oportunitats educatives 2016 de l’Institut Infància i Adolescència / font: Consorci d’Educació de Barcelona
[3]Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona
[4] Oportunitats educatives 2016 de l’Institut Infància i Adolescència / font: Consorci d’Educació de Barcelona

Salut

[1]La salut mental a Barcelona 2016 / Agència de Salut Pública de Barcelona
[2]La salut a Barcelona 2017 / Agència de Salut Pública de Barcelona
[3]La salut a Barcelona 2017 / Agència de Salut Pública de Barcelona
[4]La salut a Barcelona 2016 / Agència de Salut Pública de Barcelona

Consum

[1]La salut a Barcelona 2016 / Agència de Salut Pública de Barcelona
[2]Enquesta sociodemogràfica 2017 / Ajuntament de Barcelona
[3]Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona [s’ha descartat la Marina del Prat Vermell – AEI Zona Franca per les característiques del barri]
[4] Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona