Originàriament la ‘Teoria general de la urbanització’ havia de constar de quatre volums. El primer que va escriure era sobre la seva visió i sobre la història de la urbanització com un fet. El segon era sobre dades de Barcelona, sobre l’urbanisme com un fet. El tercer, que no va escriure, estava dedicat a com podia aplicar les seves idees a construir ciutats per tot el món. I el quart volum el volia dedicar a l’Eixample que, d’alguna manera, ja el va escriure a les memòries del pla Cerdà.

Urbanization.org és el nom que rep la plataforma que ha nascut fruit de la col·laboració entre l’IAAC (Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya) i l’estudi Urban Data Analysis 300,000 km/s. Aquesta plataforma ha digitalitzat les més de 500 pàgines de taules amb dades i gràfics detallats de Barcelona que va recollir Ildefons Cerdà al s. XIX. Aquest conjunt de dades formen part del segon volum de la ‘Teoria general de la urbanització’ que Cerdà va escriure i que ara s’han interpretat en un “big data” en 3D obert a experts i curiosos que ho vulguin consultar. Cerdà donava molta importància a aquestes dades a l’hora de dissenyar ciutats, ja que creia fermament en la relació de com l’entorn afecta directament a la salut i el dia a dia dels ciutadans.