La televisió continua sent, amb diferència, el mitjà més consumit pels catalans. El 92% dels catalans veuen la televisió cada dia, i hi dediquen una mitjana de quatre hores i 25 minuts. Un consum igual o superior a les cinc hores és considera teleaddicció. Un de cada tres catalans consumeix més de cinc hores diàries de televisió, mentre que dos de cada 10 hi dediquen entre cinc i set hores diàries.

El perfil tipus del teleaddicte és el d’una dona de més de 55 anys, jubilada o a l’atur, amb estudis secundaris i amb un consum cultural lleugerament inferior a la mitjana (llegeix menys llibres, assisteix a menys espectacles i va menys al cinema).

Augmenten els mediaddictes

Segons les dades del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, 160.000 catalans (el 2,5%) fan servir Internet i el mòbil més de quatre hores diàries. Les persones que llegeixen el diari durant més d’una hora al dia arriben a les 215.000(el 3,3%), mentre que les que llegeixen revistes s’enfilen fins a les 744.000 (l’11%). La ràdio és el segon mitjà més seguit, amb el 12% de la població que escolta aquest mitjà més de quatre hores al dia (770.000) i el mitjà estrella continua sent la televisió: 2,1 milions de catalans veuen la televisió més de cinc hores al dia.

Technofreaks, diarívors, revistòmans…

L’estudi identifica els consumidors per col·lectius: els technofreaks, o consumidors intensius d’Internet, augmenten exponencialment. 450.000 catalans (el 7%) naveguen per Internet més de quatre hores al dia, i prop d’un milió (el 15%) fan usos tecnològics avançats del mòbil, com navegar per Internet, consultar el correu electrònic o veure la televisió.

El nombre de technofreaks a Catalunya s’ha multiplicat per vuit en els darrers quatre anys. El perfil és el d’un home, de 14 a 24 anys, treballador, urbà, amb estudis superiors i gran consumidor cultural.

Pel que fa als consumidors de premsa escrita, el 44% de catalans llegeixen el diari cada dia, i hi dediquen 21 minuts de mitjana. Fins a 215.000 catalans dediquen més d’una hora al dia a llegir el diari. El perfil del diarívor és el d’un home, de més de 55 anys, amb estudis superiors. Aquest nombre augmenta fins als 740.000 quan es parla de consumidors de revistes durant més d’una hora al dia. La ràdio continua arrossegant un bon nombre d’oients: 770.000 catalans (el 12%) escolten aquest mitjà més de quatre hores cada dia.