A l’espai museístic de la basílica de Santa Maria es podran tornar a veure els vitralls gòtics del segle XIV. La conservació preventiva permet acostar al públic el patrimoni històric i artístic de l’església gràcies als processos de neteja, d’emmarcament dels plafons i d’il·luminació.

La Guerra Civil va ser destructora per als finestrals de l’església, i l’incendi que s’hi va produir va fondre el plom de moltes de les vidrieres. Després dels terratrèmols, els bombardejos i els disturbis que va patir la ciutat, el magatzem de la basílica va aconseguir conservar dos únics plafons originals del gòtic que representen l’ascensió de Crist i el lavatori dels apòstols.

Els vitralls van ser descoberts l’any 1922, quan s’estava restaurant la capella de Sant Salvador i es va decidir retirar el retaule per desempavesar el finestral de damunt de l’altar. Va ser llavors quan van aparèixer els dos plafons, els quals ja mostraven alguns indicis d’haver estat restaurats anteriorment amb tècniques i materials del segle XVII.

Els dos únics vitralls originals de Santa Maria del Mar

Els investigadors afirmen que es tracta dels darrers fragments de vitrall de l’època en la qual la basílica va ser fundada i, segons l’historiador Joan Ainaud de Lasarte, els plafons podrien datar-se entre l’any 1341 i el 1385. S’hi han establert certes coincidències estilístiques amb el vitrall del calvari, que data també del segon quart del segle XIV i es troba a Santa Maria de Pedralbes.

La restauració i conservació dels vitralls, juntament amb les altres peces exposades recentment a l’espai museístic, han estat realitzades en col·laboració amb l’equip directiu de la parròquia, l’empresa Riosta Barcelona, l’equip de restauradors de Vitralls Bonet i el Museu d’Història de Barcelona.