Amb ànim d’atraure més visitants locals, el Palau Güell ofereix, amb les visites guiades dels divendres, l’espectacle ‘Parabòlic Gaudí’. Es tracta d’un mapatge amb música creat per l’estudi Playmodes.

‘Parabòlic Gaudí’ és un audiovisual de 10 minuts de durada, que es projecta a la cúpula del saló central del palau, el saló on Eusebi Güell organitzava freqüentment concerts per a convidats selectes de la burgesia catalana. La creació gràfica ressalta els elements arquitectònics primordials de la cúpula. Principalment l’hexàgon, la forma de les peces de pedra vermella que la folren, procedents de les pedreres que Eusebi Güell tenia al Garraf. D’alguna manera, els píxels de la projecció són cadascun dels hexàgons de la cúpula. Gràcies a l’ús d’oscil·ladors i algoritmes de generació gràfica, es creen formes i dinàmiques estretament relacionades amb l’arquitectura gaudiniana.

La música de ‘Parabòlic Gaudí’

Playmodes signa també la banda sonora de l’audiovisual, una partitura per a orgue. L’orgue del Palau Güell va ser construït per Albert Blancafort l’any 2011, per bé que integra els tubs del fusta de l’instrument original del 1888. Un dispositiu de control computat sincronitza el mapatge amb l’orgue del palau, de manera que no hi ha necessitat de cap músic. El sistema permet que l’orgue generi arpegis més ràpids que els que mai podria fer un músic, i pot emetre notes de 20 mil·lisegons. ‘Parabòlic Gaudí’ es pot veure amb la visita els divendres a les 18 h durant els mesos d’hivern. A partir del mes d’abril i per adequar-se al canvi d’hora, la projecció tindrà lloc a les 20 h.