MARIONA CASTILLO, membre NunArt "Vam començar fa tres anys amb pressupost zero, tirant tot d'amics i contactes. Cada anys ha anat creixent més i ara, podríem dir, que ha agafat molta més solidesa. "El gran punt d'aquest festival és que hi ha programació doble cada nit i que combina, per exemple, un solo de dansa amb un concert de pop. Com que cada nit passa això, que combinem disciplines diferents, també es combina el públic. Tu véns a veure dansa perquè estàs acostumat a veure dansa i, de cop, descobreixes, només un artista nou o una companyia nova, o potser descobreixes una disciplina nova. Hi hagut molta gent que ens ha sol·licitat venir, molta, molta! Hem rebut moltes propostes i gràcies a això n'hem pogut fer una selecció, hem pogut fer una programació molt potent. Primer ha de ser material de creació, és molt important que no sigui una reposició de res, sinó que sigui tot original. Després, el segon criteri, que sigui de requeriments tècnics mínims. Tot i que cada cop millorem més la infraestructura tècnica i el tercer requisit és que ens agradi a nosaltres."