Els actors i la resta d’artistes audiovisuals ho tenen molt complicat per viure de l’art a Catalunya. Només el 25 % dels professionals del sector supera el llistó dels 18.000 euros d’ingressos anuals. Això és poc més que el salari mínim interprofessional, que equival a gairebé 16.000 euros. La conclusió és demolidora: un 63 % dels professionals catalans de l’art es troben per sota del llindar de la pobresa. Són dades d’un informe de la Fundación AISGE que analitza les dades de tot l’any 2023 a partir de més de 3.400 enquestes als seus associats, 700 de les quals només a Catalunya.

La precarietat econòmica aboca molts professionals de l’art a buscar una segona font d’ingressos al marge de la interpretació o la dansa. La xifra dels que recorren a aquest pla B arriba fins al 49 % dels artistes, i en tres de cada quatre casos, les segones feines no tenen res a veure amb el sector de l’art o la cultura. També són alarmants les dades d’atur artístic (professionals sense feina en l’ofici), que a Catalunya voreja el 32 %, i el temps de dedicació anual a la professió: només un de cada tres enquestats va superar els quatre mesos de feina en el sector durant l’any 2023. L’atur estricte, és a dir, el dels artistes que no tenen cap ocupació ni dins del sector ni fora, se situa en el 13 %, la meitat del qual no rep cap prestació ni ajut.

Escletxa de gènere abismal

El sector de l’art no s’escapa de la bretxa salarial entre homes i dones, fins i tot de manera més accentuada que en altres professions. Segons l’enquesta, les dones artistes ingressen de mitjana 9.900 euros anuals, mentre que en el cas dels homes la xifra s’enfila fins als 15.149 euros. Es tracta d’un desequilibri de més del 50 %, un problema directament relacionat amb el nombre de jornades de treball anuals (76 de mitjana en el cas de les dones i 95 en el cas dels homes). Aquest desequilibri tampoc es compensa amb les segones ocupacions, amb uns ingressos anuals que van de mitjana dels 15.160 euros de les dones als 22.950 dels homes.

Per sectors, la publicitat (64 %) i l’audiovisual (60 %) són els tenen més professionals masculins, mentre que el teatre, el doblatge i la dansa tenen un lleuger predomini femení. L’edat mitjana dels enquestats, tant dones com homes, voreja els 45 anys.