Les obres han deixat al descobert tres tombes, dues de les quals en un estat de conservació prou bo. Es tracta de dos individus d’edat adulta, orientats est-oest i en posició de decúbit supí. La tercera sepultura està en un estat de conservació precari, ja que sembla que la tomba hauria estat espoliada en l’antiguitat.

Les restes, que es troben actualment en procés d’estudi, podrien pertànyer als segles V-VII després de Crist i formarien part d’una necròpolis associada a una de les vies d’accés a l’antiga ciutat. A la zona de la plaça del Pedró ja es van trobar fa tres anys fins a 80 sepultures de l’època romana.

Restes de mur del segle XV

A les excavacions també s’hi ha trobat restes de mur procedents dels fonaments del Convent de les Gerònimes, fundat al segle XV. Els tècnics dataran, dibuixaran i portaran les restes al magatzem del Museu d’Història de la ciutat. Les obres a la plaça del Pedró preveuen l’excavació d’una rasa i la instal·lació de dos contenidors destinats a la recollida pneumàtica de residus.